Mistrz ceremonii świeckiej

Mistrz ceremonii świeckiej

Zgodnie z naszą wielowiekową tradycją większość ceremonii pogrzebowych odbywa się z udziałem osoby duchownej. Coraz częściej jednak decydujemy się na świecki charakter pochówku swoich bliskich. Z reguły dotyczy to osób niewierzących, jednakże pogrzeby ateistyczne zdarzają się również wśród osób wychowanych w wierze katolickiej. Niezależnie od charakteru pogrzebu, aby uroczystość ta miała odpowiednią, podniosłą atmosferę – konieczna jest obecność osoby prowadzącej i koordynującej jej przebieg. Z pomocą przychodzi nam wówczas mistrz ceremonii świeckiej.

Organizacja pogrzebu

Planując pogrzeb osoby bliskiej w pierwszej kolejności najczęściej udajemy się do zakładu pogrzebowego. Ustalamy tam datę i miejsce pochówku, wybieramy oprawę uroczystości oraz odpowiednią trumnę. W tym momencie z reguły wiemy już, czy w ceremonii będzie uczestniczył duchowny odpowiadający naszemu wyznaniu. Możemy również zdecydować się na pochówek ateistyczny – bez udziału księdza. W tej sytuacji instytucja, która oferuje usługi pogrzebowe może nam zaproponować pomoc ze strony mistrza ceremonii świeckiej. Możliwe jest również przeprowadzenie tej uroczystości przez dwie osoby – zarówno księdza, jak i mistrza ceremonii pogrzebowej. W tym przypadku pochówek zmarłego łączy w sobie elementy obrzędów religijnych oraz ceremoniału świeckiego.

Obowiązki mistrza ceremonii pogrzebowej

Świecka uroczystość pogrzebowa, podobnie jak jej wyznaniowy odpowiednik, ma najczęściej z góry ustalony przebieg. Pochówek rozpoczyna się od pożegnania zmarłego w domu przedpogrzebowym, następnie odbywa się kondukt żałobny i ceremonia nad grobem. W przypadku pogrzebu ateistycznego to właśnie mistrz ceremonii jest odpowiedzialny za odpowiednie przeprowadzenie wszystkich jego etapów.

Do głównych obowiązków mistrza ceremonii świeckiej należą:

  • przewodniczenie ceremonii,
  • przygotowanie i wygłoszenie mowy pogrzebowej,
  • dobranie odpowiedniej oprawy muzycznej czy scenografii.

Mistrzem ceremonii świeckiej, świadczącym usługi pogrzebowe, może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Osoba zajmująca się tą profesją powinna cechować się wysoką kulturą osobistą, empatycznym podejściem do bliskich zmarłego i odpornością na stres. Aby nadać uroczystości pogrzebowej należnego, dostojnego charakteru – mistrz ceremonii powinien zadbać także o nienaganną prezencję. W trakcie pogrzebu najczęściej nosi on specjalną togę, łańcuch z dystynkcjami oraz odpowiednie nakrycie głowy.

Przebieg pogrzebu świeckiego

Poszczególne etapy pogrzebu z udziałem duchownego są z reguły odgórnie narzucane przez regulacje kościelne. Rodzina osoby zmarłej ma zatem bardzo ograniczone możliwości ingerencji w przebieg pochówku. Natomiast w przypadku ceremonii ateistycznej – to do bliskich zmarłego należy decyzja odnośnie wyboru utworów muzycznych, elementów wystroju i treści mowy pożegnalnej. Przed uroczystością mistrz ceremonii świeckiej ustala z rodziną jak powinien wyglądać jej przebieg. Przygotowuje mowę pogrzebową, oprawę wizualną i muzyczną oraz ustala porządek ceremonii zgodnie z preferencjami bliskich osoby zmarłej.

Mistrzowie ceremonii świeckiej często współpracują z lokalnymi zakładami pogrzebowymi. Chcąc skorzystać z ich usług podczas pochówku osoby bliskiej – powinniśmy poinformować o tym zakład pogrzebowy, który będzie organizował tę uroczystość.