Pogrzeb w czasie epidemii

Pogrzeb w czasie epidemii

Podczas epidemii istnieje bardzo dużo ograniczeń, które dotyczą również uroczystości pogrzebowych. Kluczowe w zwalczeniu epidemii jest zakaz większych zgromadzeń. Dlatego w pogrzebie w czasie epidemii może uczestniczyć tylko najbliższa rodzina. Z jakich usług pogrzebowych można skorzystać w czasie epidemii? Czy każdy zakład pogrzebowy zorganizuje pogrzeb w czasie epidemii? Jeśli tak, to czy pogrzeby osób zakażonych, na przykład koronawirusem, wyglądają inaczej od pogrzebu osób, które zmarły z przyczyn naturalnych?

Jak epidemia wpływa na organizację pogrzebu?

Ryzyko zakażenie w czasie epidemii znacznie wzrasta, gdy w jednym miejscu znajduje się więcej osób. Dlatego w czasie epidemii w jednym miejscu może się znajdować max 50 osób (choć i tak ilość osób zależy od wielkości pomieszczenia). W przypadku pogrzebu oznacza to, iż w kościele może przebywać jedynie najbliższa rodzina zmarłego. 

Z tych właśnie powodów zaleca się, aby uroczystości pogrzebowe odbywały się tylko na cmentarzu – dotyczy to nie tylko pogrzebów wyznaniowych, ale również świeckich. W czasie epidemii wiele zakładów pogrzebowych zaleca wręcz pochówek tylko na cmentarzu i odprawienie mszy żałobnej w terminie, w którym epidemia będzie uznana za zwalczoną.

Jakie zalecenia dla osób, które zmarły z powodu epidemii?

Jeśli zakład pogrzebowy otrzymuje informację, iż osoba zmarła z powodu epidemii bądź zachodzi podejrzenie zakażenia, na przykład koronawirusem, to pochówek odbywa się w bardzo specyficzny sposób. Zgodnie z prawnymi wytycznymi ciało zmarłego na chorobę zakaźną bądź z podejrzeniem choroby zakaźnej powinno być owinięte w płótno, które jest nasączone płynami dezynfekującymi, a następnie włożone do trumny. Ciało zmarłego nie powinno posiadać ubrania.

Niejednokrotnie zaleca się, aby w czasie zagrożenia epidemiologicznego ciało najbliższej osoby poddać procesowi kremacji. Nie zależnie od wybranego sposobu pochówku należy pamiętać, iż ciało zmarłego należy pochować do 24 h od śmierci.

Polskie prawo a śmierć osoby zakażonej

Polskie prawo jasno określa postępowanie zakładu pogrzebowego ze zmarłym, który jest zakażony bądź wobec którego istnieje podejrzenie zakażenia. W przypadku pochówku takich zmarłych pracownicy zakładu pogrzebowego będą musieli zachować szczególne środki ostrożności. Usługi pogrzebowe w takiej sytuacji są bardzo jasno określone:

  • po stwierdzeniu zgonu należy zawinąć zwłoki w płótno nasączone płynem dezynfekcyjnym, złożyć je w trumnie po czym szczelnie ją zamykając;
  • obmywa się trumnę płynem do dezynfekcji, następnie na trumnę zostaje założony worek foliowy z nieprzepuszczalnego tworzywa, które jest odporne na uszkodzenia;
  • zwłoki zostają od razu po zgonie zawiezione na cmentarz oraz dokonywany jest pochowek w przeciągu 24 h od śmierci;
  • worek z trumny jest ściągany chwilę przed pochówkiem, następnie zostaje on spalony;

Osoby, które zmarły z innych przyczyn niż epidemia są chowane normalnie jednak z zachowaniem wszelkich zasad higieny oraz kwarantanny epidemiologicznej.