Śmierć wskutek choroby zakaźnej i pogrzeb

Śmierć wskutek choroby zakaźnej i pogrzeb

Procedura związana z pochówkiem zmarłych z powodu choroby zakaźnej wymaga zachowania specjalnych środków ostrożności. Ścisłe przestrzeganie wszystkich specjalistycznych procedur jest konieczne do zminimalizowania ryzyka zakażenia, dlatego tak ważne jest zapoznanie się z nimi odpowiednio wcześnie. Czy potrzebna jest specjalna trumna i nagrobek? Czy w pogrzebie mogą uczestniczyć bliscy spoza rodziny? Jak szybko należy pochować zmarłego na chorobę zakaźną?

Jak postępować ze zwłokami?

Jeśli zgon nastąpił w mieszkaniu, ciało zmarłego należy natychmiast przetransportować w odpowiednie miejsce. Zwłoki pacjenta zmarłego w wyniku choroby zakaźnej należy jak najszybciej umieścić w miejscu możliwie chłodnym i zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia. Najczęściej wykorzystuje się do tego kostnice lub chłodnie w domach przedpogrzebowych, w których znajdują się oddzielne pomieszczenia do składania zwłok. Niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu, zwłoki należy zawinąć w płótno nasączone płynem dezynfekującym, złożyć w trumnie, a następnie szczelnie ją zamknąć i obmyć z zewnątrz środkiem do dezynfekcji.

Przygotowanie do pogrzebu

W dalszej kolejności, przygotowując się do samej uroczystości pogrzebowej, trumnę powinno się owinąć foliowym workiem z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, które wykazuje odporność na uszkodzenia mechaniczne. Następnie zwłoki należy przewieźć bezpośrednio z miejsca, w którym się obecnie znajdują – na cmentarz i dokonać pochówku w ciągu 24 godzin od stwierdzenia śmierci. Kiedy trumna z ciałem znajdzie się na cmentarzu, należy zdjąć worek zabezpieczający i spalić.

Choroby zakaźne, których dotyczy ta procedura są następujące:

 • koronawirus
 • cholera,
 • dżuma,
 • dur wysypkowy i inne riketsjozy,
 • trąd,
 • wąglik,
 • wścieklizna,
 • nosacizna,
 • gorączka powrotna,
 • nagminne porażenie dziecięce,
 • żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne.

Pogrzeb zmarłego na chorobę zakaźną

Jeśli zgon był spowodowany jedną z wymienionych chorób, należy zachować również inne środki ostrożności. Przede wszystkim, w pomieszczeniu, w którym znajdują się zwłoki nie mogą gromadzić się ludzie. Nie jest dozwolone dotykanie trumny w trakcie ceremonii pogrzebowej. Dno trumny, w której znajdują się zwłoki powinno być wyłożone warstwą płynochłonnej substancji o grubości co najmniej 5 cm. Ponadto, pomieszczenie, w którym przebywała osoba zmarła, a także wszystkie przedmioty, z którymi miała styczność (w tym również środek transportu, którym była przewożona) – poddaje się odkażeniu.