Blog

Procedura związana z pochówkiem zmarłych z powodu choroby zakaźnej wymaga zachowania specjalnych środków ostrożności. Ścisłe przestrzeganie wszystkich specjalistycznych procedur jest konieczne do zminimalizowania ryzyka zakażenia, dlatego tak ważne…

Czytaj dalej

Śmierć to wydarzenie wyjątkowo przykre w życiu każdego człowieka. Takich zdarzeń niektórzy doświadczają nie tylko w sytuacjach prywatnych, ale i zawodowych. W pewnych zawodach tzw.…

Czytaj dalej

Od wielu tygodni cały świat boryka się z pandemią choroby Covid-19, wywoływanej przez koronawirus SaRS-CoV-2. Koronawirus ten pojawił się w grudniu 2019 roku w chińskiej…

Czytaj dalej

Zgodnie z naszą wielowiekową tradycją większość ceremonii pogrzebowych odbywa się z udziałem osoby duchownej. Coraz częściej jednak decydujemy się na świecki charakter pochówku swoich bliskich.…

Czytaj dalej

Podczas epidemii istnieje bardzo dużo ograniczeń, które dotyczą również uroczystości pogrzebowych. Kluczowe w zwalczeniu epidemii jest zakaz większych zgromadzeń. Dlatego w pogrzebie w czasie epidemii…

Czytaj dalej

17/17