Etapy żałoby po stracie bliskiej osoby

Etapy żałoby po stracie bliskiej osoby

Żałoba po bliskich to niezwykle trudny okres, który potrafi trwać nawet wiele miesięcy. Dzieli się on na kilka etapów, obejmujących szok i potępienie, tęsknotę i żal, dezorganizację i rozpacz oraz reorganizację. Przebycie wszystkich tych faz jest niezbędne, aby stopniowo wracać do normalnego życia po utracie ukochanej osoby. Na czym zatem będą polegać kolejne okresy żałoby?

Etap 1 – szok i potępienie

Pierwsza faza żałoby ma miejsce bezpośrednio po śmierci bliskiego człowieka. Wiele osób w tym czasie nie dopuszcza do siebie wiadomości o stracie, zaprzeczając temu nieodwołalnemu faktowi. Taka sytuacja będzie miała szczególnie miejsce w momencie, gdy odejście ukochanej osoby było nagłe i niespodziewane. Jeżeli jednak było ono poprzedzone długą chorobą czy powolnym pogarszaniem się stanu zdrowia, szok po śmierci może przebiegać w nieco łagodniejszy sposób.

Etap 2 – tęsknota i żal

Gdy minie już pierwsze oszołomienie spowodowane stratą, rozpoczyna się okres żalu i tęsknoty za zmarłym, objawiający się najintensywniejszym smutkiem. W tym czasie żałobnicy często płaczą, wspominają chwile spędzone z utraconą osobą, a niekiedy nawet czekają na jej powrót do domu lub wydaje im się, że spotykają ją na ulicy. Jednocześnie narasta w nich gniew na niesprawiedliwy los, który odebrał im ukochaną matkę, męża czy dziecko. Rozbudzają w sobie poczucie winy, że nie zrobili wszystkiego co mogli, by uratować przed śmiercią bliską osobę. Etap ten często przenika się z kolejnym okresem dezorganizacji i rozpaczy.

Etap 3 – dezorganizacja i rozpacz

Trzeci etap żałoby to dezorganizacja i rozpacz, która utrudnia powrót do normalnego funkcjonowania. Żałobnikom doskwiera poczucie beznadziei i bezradności, połączone z silnym smutkiem i lękiem. Czują się oni osamotnieni, a dodatkowo z własnej woli izolują się od innych, nie widząc sensu w kontaktach międzyludzkich i dalszym życiu. W tym okresie znacząco zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa i własnej tożsamości, związane z zerwaniem silnej więzi z bliską osobą oraz utratą zależności od niej. Część ludzi w żałobie wykazuje irracjonalną nadzieję na ponowne ujrzenie zmarłego, wierząc, że informacja o jego śmierci była jedynie przykrą pomyłką.

Etap 4 – reorganizacja

Gdy ból po stracie nieco się zmniejszy, a fakt śmierci bliskiej osoby zostanie zaakceptowany, rozpoczyna się faza reorganizacji. To czas, gdy ludzie powoli wracają do dawnej równowagi, stopniowo wznawiając realizację codziennych obowiązków domowych i zawodowych oraz ponawiając zaniedbane wcześniej kontakty z innymi. Najcięższy okres po odejściu ukochanego człowieka przemija, a żałobnicy zaczynają układać swoje dalsze życie na nowo, już bez utraconej osoby.

Przejdź przez żałobę świadomie

Odpowiednie przepracowanie każdego z tych okresów żałoby pozwala na pogodzenie się z odejściem zmarłego i zachowanie dobrych wspomnień o nim. Pozwala także na stworzenie nowego planu na życie oraz powzięcie kolejnych celów, które staną się pobudką do dalszego działania.