Nagrobki w różnych religiach

Nagrobki w różnych religiach

Śmierć niezmiennie związana jest z ludzką egzystencją. Nagrobki są symbolem pamięci o zmarłych. Tradycja stawiania nagrobków została zapoczątkowana już w czasach starożytnych i trwa nieprzerwanie do dzisiaj. Jednakże usługi pogrzebowe, jak i nagrobki znacznie różnią się w zależności od religii i tradycji.  

Nagrobki w islamie

Wedle przyjętych norm nagrobki muzułmańskie powinny charakteryzować się skromnością i prostotą. Bliscy zmarłego nie ozdabiają grobów zmarłych kwiatami, a także nie zapalają świec. Muzułmanie odwiedzają groby nie tylko z powodu chęci uczczenia pamięci o zmarłych, ale nade wszystko celem uświadomienia sobie że śmierć dotknie każdego człowieka. Grób zawsze skierowany jest z z północy na południe – w kierunku Mekki. Niekiedy na nagrobku brak jest danych o dacie urodzenia i śmierci, ale za to pojawią się informacje o okolicznościach śmierci. Znaczniki grobu muszą być podniesione, nie więcej niż około 30 centymetrów (12 cali) nad ziemią. Religia zabrania kremacji, a głębokość grobu powinna wynosić co najmniej pięć stóp.

Pomniki w judaizmie

W czasach starożytnych Żydzi składali zmarłych do grobów wykutych w grocie czy też katakumbach. Zgodnie z tradycją groby należy wykopać w dniu pogrzebu, gdyż w innym przypadku należy go z powrotem zasypać. Warto zaznaczyć, iż wybór miejsca na cmentarzu uzależniony jest od decyzji bractwa pogrzebowego. Tym samym osoba pobożna nie może w żadnym przypadku być chowana koło złego człowieka. Groby żydowskie kopane są w rzędach na osi wschód-zachód. Głowa zmarłego powinna być skierowana kierunkiem do Jerozolimy. Grób nie powinien także być od wewnątrz wyłożony cegłą, a w jednym grobowcu może zostać pochowana tylko jedna osoba. Żydowskie przepisy nie określają jak głęboki powinien być grób, jednak zazwyczaj nadsypywano co najmniej 2 metry ziemi (powodem była niewystarczająca ilość miejsca). Po upływie roku na grobie zmarłego budowano pomnik.

Nagrobki w chrześcijaństwie

W chrześcijaństwie trumna ze zmarłym umieszczana jest w wykopanych grobach ziemnych lub murowanych, które przykrywane są nagrobkiem kamiennym czy też betonowym. W murowanych grobowcach może być umieszczone kilka trumien – zwykle są to członkowie rodziny. Obrzęd pogrzebu jest niezwykle uroczysty, a na nagrobkach widnieje imię i nazwisko zmarłego wraz z datą urodzenia, a także śmierci. Dodatkowo widnieje często prośba o modlitwę. Chrześcijanie dopuszczają pogrzeb w formie kremacji, jednakże wyłącznie gdy spełnione są pewne warunki. Urny można złożyć w kolumbarium czy też w standardowych ziemnych bądź murowanych grobach. Na niektórych cmentarzach stworzono niewielkie kwatery, w których istnieją wyłącznie groby urnowe,  bez możliwości pochówku tradycyjnego (z trumną).